هیئت محترم مدیره  
 
 
آقای دکتر محمدرضا مردانی :رئیس هیأت مدیره 
 
شماره تماس : 22446713 داخلی 1
 
 
آقای خلیل رحمانی: عضو هیأت مدیره و مدیرعامل
 
 
 

 
 
آقای محمد رسول لنگری:  عضو هیأت مدیره
 
 
 
 

 
حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی مجیدی:  عضو هیأت مدیره
 
 
 
 
آقای محسن فرشچی: عضو هیأت مدیره