زمین چمن   
     
 
 
زمین چمن شهید ابراهیم خلیلی وابسته به موسسه فرهنگی شهید محلاتی آماده ارائه خدمات جهت رزرو مجموعه و بهره برداری از آن می باشد.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 22457305 داخلی 23 معاونت پرورشی جناب آقای صدیقی تماس برقرار نمایید.